นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด

บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม

ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ www.bnk48.com (“เว็บไซต์”) ท่านสามารถสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชัน iAM48 ของบริษัท (“แอปพลิเคชัน”) หรือท่านอาจเลือกเชื่อมต่อไปยังบัญชี Facebook ของท่านเพื่อลงทะเบียน และในกระบวนการดำเนินการบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก Facebook ซึ่งก็คือ ID และชื่อ เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของท่าน

ในระหว่างที่ใช้แอปพลิเคชัน ท่านสามารถลงทะเบียนอีเมล์หรือชื่อเล่นในโปรไฟล์ได้ ท่านสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนอีเมล์หรือชื่อเล่นซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลังเมื่อท่านต้องการ

นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านติดต่อบริษัท

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทอยู่ ที่อยู่ IP บันทึกการใช้งานบริการ ข้อมูลการใช้งานที่ไม่เหมาะสม จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและอาจจะถูกเก็บรวบรวม

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • ข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้โดยตรง ในขณะที่ลงทะเบียนหรือใช้บริการในแอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลที่แจ้งกับบริษัทไว้โดยบริษัทในเครือ
 • ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและถูกรวบรวมไว้ในขอบข่ายของการใช้บริการ
การแจ้งการติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอก

บริษัทใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" (ต่อไปนี้เรียกว่า "GA") ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ GA จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หน้า (page) ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น บริษัทใช้ข้อมูลที่มาจาก GA เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงแอปพลิเคชันเท่านั้น GA จะเก็บรวบรวมเฉพาะที่อยู่ IP ที่เป็นของท่าน ณ วันที่เข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด บริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ได้จากการใช้งาน GA มารวมเข้ากับข้อมูลที่สามารถชี้ตัวบุคคลได้ ความสามารถในการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย GA เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชันของท่านนั้น จะถูกจำกัดโดยข้อตกลงบริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

บริษัทจะยังใช้การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอกตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เช่น Fablic’s app analytics engine เพื่อให้บริษัทวิเคราะห์การใช้บริการของท่าน ซึ่งบริษัทอาจต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของท่าน เช่น ที่อยู่ IP, การติดตั้งแอพ, อายุ, ภาษา และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้สำหรับการใช้งานเป็นการภายในเท่านั้น และบริษัทจะไม่รวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับสิ่งที่ได้รับจากการใช้งานบริการของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการชี้เฉพาะตัวบุคคล ท่านสามารถค้นหาเอกสารสำหรับ Fablic’s app analytics engine ได้ที่ https://docs.fabric.io/ และสามารถค้นหานโยบายข้อมูลของ Fablic ได้ที่ https://policies.google.com/privacy

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการอย่างราบรื่นมากขึ้น
 • เพื่อจำแนกผู้ใช้และป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในแอปพลิเคชัน
 • เพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ
 • เพื่อดำเนินการสำรวจและการวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงการให้บริการ
 • เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อบริษัทได้รับการสอบถามและเพื่อให้บริษัทสามารถตอบกลับได้
 • เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญเมื่อจำเป็น
 • เพื่อเผยแพร่โฆษณาสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จะเกิดขึ้น
การแบ่งปันและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎของบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตามกรณีดังต่อไปนี้นับเป็นข้อยกเว้น

 • เมื่อผู้ใช้ได้ตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูล
 • เมื่อมีคำสั่งทางกฎหมาย
สิทธิของผู้ใช้ ผู้แทนทางกฎหมายและวิธีการจัดการ
 • ผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้ และผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี อาจขอให้ลบบัญชีได้
 • เมื่อผู้ใช้บริการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามจนกว่าจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ถูกให้แก่บุคคลที่สามไปแล้ว บริษัทจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงการแก้ไขทันที เพื่อที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่
 • บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกระงับหรือถูกลบตามคำขอของผู้ใช้หรือตัวแทนทางกฎหมายตามหัวข้อ "ระยะเวลาของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" บริษัทมั่นใจว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถเข้าชมหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ระยะเวลาในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎและนโยบายภายใน บริษัทจะช่วยลดการบันทึกของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเก็บรวบรวมและการใช้งานสำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่บันทึกแล้วจะต้องมีการจัดเก็บไว้ตามนโยบายภายในของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง

ขั้นตอนและวิธีการในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนและวิธีการในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนการกำจัดเมื่อข้อมูลที่ถูกป้อนโดยผู้ใช้สามารนำไปใช้บริการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่งและกำจัดออกตามนโยบายภายในของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะมีการระบุไว้ในกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้เพื่ออะไรอื่นนอกจากการจัดเก็บข้อมูล
 • วิธีการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกพิมพ์บนกระดาษจะถูกทำลายเป็นชิ้นๆ และข้อมูลที่เก็บไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบอย่างถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกู้มาใช้อีกครั้ง
การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถาม ความกังวลหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อไปยังแผนกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่: support.app@bnk48.com

การแก้ไขนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามหากมีการเพิ่ม ลบหรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการการแจ้งเตือนในหน้า "การแจ้งเตือน" อย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตามสำหรับการอัพเดตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ใช้ เช่น การเก็บ การใช้ประโยชน์หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะโพสต์แจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วัน